OPDATERING

Opdatering ifht. den seneste uges medieomtale fra ‘Familen på Bryggen’.

På baggrund af den grove karakter af de fremsatte injurierende anklager i tv-udsendelsen ‘Familien fra Bryggen’, dels fra de medvirkende i tv-programmet, herunder Cengiz Mads Salvarli og Stephanie Geggo Christiansen, samt produktionsselskabet Metronome Productions A/S, har JEWLSCPH valgt at iværksætte indledende skridt med henblik på videre retsforfølgelse af ovenstående og erstatning.

JEWLSCPH indklager desuden Viaplay/Metronome Productions A/S og producenten Jakob Skovgaard Nielsen, samt tilrettelægger Nynne Nele Larsen til Pressenævnet for tilsidesættelse af god presseskik ved blandt andet ikke at give JEWLSCPH, repræsenteret ved Mai Manniche, mulighed for at komme til orde i udsendelsen.

Det er slutteligt afgørende for JEWLSCPH at understrege, at handlen med Cengiz Mads Salvarli blev indgået på rimelige markedsvilkår og at denne var fuldt ud oplyst om alle handlens facetter, herunder diamantens præcise kvalitet og pris. Det stod derfor frit for Cengiz Mads Salvarli, ikke at indgå i handlen og denne havde alle muligheder for at undersøge og afklare evt. spørgsmål på forhånd. Ringens diamant har certifikat og Cengiz Mads Salvarli er efterfølgende IKKE stillet med et nyt certifikat, som modbeviser vores.

Som mindre erhvervsdrivende er det svært at kæmpe mod en medievirksomhed af den størrelse, hvis primære formål er at underholde, når denne medievirksomhed  endvidere tilsidesætter alle pressetiske regler samt lovgivning, og det er derfor magtpåliggende for os at vores version af sagen bliver hørt.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top