Hoooome…..

Jeg er VILD med vores nye lejlighed. Simpelthen. HELT VILD. Nu har vi også fået de SMUKKESTE gardiner, tæpper og badeforhæng – altsammen leveret fra HELLERUP GARDINER Botex . Her har jeg sammen med indehaver, gardinkonsulent og indretningsdesigner Mie Prip særligt udvalgt, hvad der vil passe perfekt ind i lejligheden. Det var en fornøjelse at bestille hos Mie, hun var super skarp på indretning, havde mange gode input og forstod mine egne tanker fuldstændig. Da vi jo har en lyserød sofa, guldvægge og mange vaser, puder etc i guld og lyserøde/rosa nuancer, så tænkte jeg, at gardiner og tæpper skulle være i mørkegrå for at holde det elegante look. Billederne taler for sig selv – SÅ SMUKT.  Gardinerne er  i “let” velour og med de mest fantastiske kvaster. Derudover er der rullegardiner, som jeg i stuen valgte i en sart beige/rosa – og på soveværelserne i grå. De to store tæpper er fra mærket JAB – og præcis ala dem du kender fra hoteller – lækre, bløde OG lyddæmpende. Det vidste jeg ikke – så det er en særlig bonus. Badeforhængene er også i grå – for ja, gråt er godt;)

Tak til Mie for en super god betjening og ikke mindst levering – der kom en mand,  satte alt op og tog alt skrald etc. med. Så dejligt.

Lov mig, at når du skal have gardiner, badeforhæng, tæpper etc. Så gå ned til Mie på Strandvejen i Hellerup – drop alt det der Ikea (lort) – det ligner det det er, billigt! Tænk hvor meget tid du bruger i dit hjem – og hvor vigtigt det er, at du føler dig hjemme. Det gør du med kvalitet – og med en  indretning, som er lige  præcis DIG….

Læs mere om Mies butik HER.

Udover gardiner, tæpper og badeforhæng har Mie også alle mulige andre indretningsitems – lige fra håndklæder til vaser. Mit næste køb hos Mie er nu nogle lækre tæpper til at varme sig med på sofaen og bænken. Måske i grå? 🙂

Hvad synes du, ser det ikke bare flot ud derhjemme? Sofa, puf og bang er fra M B U Made  By Uldahl. Stueborde, interioritems (nips, vaser , puder etc) er fra Bloomingville og mit smukke sengetæppe (og seng) er fra Den. 7. Himmel. Nååå ja og den lækre guldhane? Det er en helt helt uundværlig ting for mig i ethvert køkken – nemlig en QUOOKER (vandhane der også har kogende vand) – og så selvfølgelig i guld. What else;)

ENGLISH

I’m IN LOVE with our new apartment. Simply. CRAZY about it. And now we’ve also got the most beautiful curtains, rugs and bath curtains – all from HELLERUP GARDINER Botex. Together with the owner, curtain consultant and interior designer Mie Prip, I’ve specially chosen what would fit perfectly into our apartment. It was a pleasure to order with Mie, she was super sharp on the decor, had many good input and fully understood my own thoughts. Since we have a pink sofa, gold walls and many vases, pillows etc in gold and pink / pink shades, I thought curtains and rugss should be in dark gray to keep the elegant look. The pictures speak for themselves – SO BEAUTIFUL. The curtains are in “light” velour and with the most amazing tassels. In addition, I’ve added blinds in the living room in a soft beige / pink – and in the bedrooms in grey. The two big rugs are from the JAB brand – and exactly what you know from hotels – delicious, soft AND silencing. I didn’t know – so that’s a special bonus. The bath curtains are also in grey – because yes, grey  is good;)

Thanks to Mie for a very good service and, not least, delivery – a man came, set  everything up and took all the garbage, etc. with him. So nice.

Promise me when you need curtains, bath curtains, rugs etc. –  go to Mie on Strandvejen in Hellerup – drop all that Ikea (shit) – it looks likewhat it is –  cheap! Think how much time you spend in your home – and how important it is that you feel at home. You will feel at home with quality – and with a decor that is exactly YOU ….

Read more about Mies’ shop HERE.

In addition to curtains, rugs and bath curtains, Mie also has all kinds of other interior items – from towels to vases. My next purchase at Mie is now some delicious blankets to warm up on the couch and bench. Maybe in grey? 🙂

What do you think, does’nt it look great at our home? Couch, poufs and bench are from M B U Made By Uldahl. Tables, interior items (nips, vases, pillows etc) are from Bloomingville and my beautiful bedspread (and bed) is from Den. 7. Himmel. Oooh, and the delicious gold tap? It’s a totally indispensable thing for me in any kitchen – a QUOOKER (water tap that also has boiling water) – and of course in gold. What else;)

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top