Den 7. Himmel – sweet dreams

Søvn er helt afgørende. Er du i tvivl om det? Jeg fristes næsten til at sige FÅRK kost og motion, for får du ikke din søvn, så kan det næsten være ligemeget med alt andet. Det er i søvnen vi restituerer, at kroppen får hvile, at tankerne får ro – kort sagt. Søvnen er altafgørende for dit velbefindende. Derfor er det også helt afgørende at have den bedste seng til DIN krop. Tænk over hvor meget tid du bruger i din seng? Alt for mange lader sig nøjes med en billig seng, og bruger omvendt en masse penge på alt muligt andet. Det forstår jeg intet af. Brug pengene på en god seng – det får du tidobbelt igen. Da jeg for nylig flyttede besluttede jeg mig også for, at få mig en ny seng. Den jeg havde var faktisk rigtig fin, men med ny lejlighed følger ny seng. Jeg spurgte på Facebook hvor jeg skulle finde min nye seng. Der var ingen tvivl – det skulle jeg hos Flemming Rømer, der i næsten 25 år har drevet butikken “Den 7 Himmel” på Roskildevej. Rigtig mange anbefalede mig ham, og skrev, at han giver en helt unik service. Jeg tog derfor ud til “Den 7. himmel” og jeg må give dem ret, der anbefalede Flemming. For hold da fest, han ved hvad han snakker om. Der var ingen grænser for hvad han kunne fortælle om sengene – hvilken type der er bedst etc. Men vigtigst af alt – han bad mig prøve at ligge i en hel del forskellige senge, for at finde den helt rette. Han tog sig tid til at guide mig ordentligt, så vi sammen faldt den perfekte seng til mig. Hvad faldt valget på? En super lækker Auping seng med “fast” madras. Åbenbart lidt atypisk for en kvinde med min statur, at ville have en “fast” seng – men det viser bare hvor lidt man kan generalisere på senge. De skal prøves og vi er alle unikke.

Sengen blev bestilt og i dag fik jeg så sengen leveret af to stærke mænd. Ikke bare leveret, men sat op og pakket fuldstændig ud, så jeg nu bare skal komme sengetøjet på og kan drømme sødt. De tog også al emballage med – det er da service.

OBS: Du tænker måske at Roskildevej er langt fra København? Overhovedet ikk – det tog mig fra 10 minutter at køre derud fra vores kontor på Blegdamsvej. Og parkering lige foran døren. Nemt og helt perfekt.

Udover senge fra Auning har de også bla Dunlopillo og Tempur. Hvert mærke har deres fordele – men alt det fortæller Flemming og hans medarbejdere dig, når du skal have ny seng. Besøg “Den. 7 Himmel” HER – og hils da lige Flemming fra mig;)

Åhh ja det lækre gulvtæppe? Det er ligesom rullegardinet fra Botex Hellerup. De to lamper er fra Bloomingville.

Sov godt:)

ENGLISH

Sleep is absolutely crucial. Are you in doubt of this? I’m almost tempted to say FUCK diet and exercise, because if you don’t get your sleep, it doesn’t matter. It’s in our sleep we’re restituting our body and resting our mind. The sleep is therefore essential for  your well-being. Therefore, it’s also crucial to have the best bed for your body. Think about how much time you spend in your bed? Too many people are having a cheap bed, and instead using a lot of money on everything else. I don’t understand this. Spend your money on a good bed – it will give you so much more energy. When I recently moved, I decided to get myself a new bed. The one I had was actually really nice, but with an new apartment follows a new bed. I asked on Facebook where my friends could recommend be to get my new bed. There was no doubt – I had to go for Flemming Rømer who’ve had the store  “Den 7 Himmel” for around 25 years at  Roskildevej. People wrote that he provides a completely unique service, and I must give them right. For sure he knows what he’s talking about. There was no limit of what he could tell about the beds – which type is the best etc. But most importantly – he asked me to lie in a lot of different beds to find the right one. He took the time to guide me properly, so together we found the perfect bed for me. What was the choice? A super delicious Auping bed with a “firm” mattress. Apparently a  little atypical for a woman with my stature wanting  a “firm” bed – but it just shows how little you can generalize on the beds. They must be tested and we are all unique.

The bed was ordered and today I got the bed delivered by two strong men. Not only delivered, but put up and packed out completely, so I just have to put on the bedsheets. They also took all the  packaging – perfect service.

NOTE: You might think that Roskildevej is far from Copenhagen? Not at all – it took me 10 minutes to drive from our office at Blegdamsvej. And parking is right in front of the door. Easy and perfect.

In addition to the beds from Auping, they also have among others Dunlopillo and Tempur. Every brand has their own advantages – but all that Flemming and his staff will tell you when you need a new bed. Visit “Den 7 Himmel” HERE – and say hello to Flemming from me;)

Oh, how nice is the carpet? It’s from Botex Hellerup. The two lamps are from Bloomingville.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top