BEAUTY BOSSERNE / Kanal 4

It’s all about being a BOSS, a BEAUTY BOSS! Jeg har glædet mig HELT VILDT til endelig at offentliggøre det her for Jer. Jeg er nemlig for tiden i fuld sving med optagelser til et nyt tv-program på Kanal 4: Beauty Bosserne. Programmet handler om 6 forskellige personer – herunder mig – som alle er selvstændige og på den ene eller anden måde relateret til skønhedsbranchen. Programmet følger os alle i vores hverdag, hvad hverdagen egentlig indeholder – og så på den røde løber, til events etc. Kort sagt – man følger med i vores liv. Vi kender alle seks hinanden – mere eller mindre – og mødes allerede ofte på den røde løber. Men i programmerne kommer vi selvsagt tættere på hinanden og jeg er helt sikker på, at der kommer nogle spændende snakke ud af vores møder. I det hele taget er jeg sikker på, at det bliver super sjovt og inspirerende at følge os alle seks.

Hvorfor dette program? Det er ingen hemmelighed, at jeg bliver spurgt om rigtig mange programmer, herunder en hel del reality – lige fra Divaer i Junglen til Masterchef. Jeg er altid glad for at blive spurgt, men vælger med omhu. Jeg har lært lektien om reality… Det her program er dog lige mig, det var jeg ikke et sekund i tvivl om da de ringede og spurgte mig. Det er et program hvor I kommer med bag facaden, hvor I ser hvordan livet som selvstændig er. De oplevelser, udfordringer og benhårdt arbejde der følger med titlen som selvstændig – men selvfølgelig også alt den glamour og luksus som hele mit smykkeunivers står for. I får lov at komme helt tæt på mig, og måske endda grine med en gang eller to af alle mine vanvittig (synes jeg selv) gode jokes…. Optagelserne er over de næste to måneder, perfekt timet med vores allermest travle periode;) Så ja, jeg keder mig ikke for tiden….

De andre 5 deltagere er super cool – jeg vil dog kun afsløre den ene, da de andre fire endnu ikke har offentliggjort at de er med. Jeg tænker de gerne selv vil “breake” det. Mascha Vang er den ene og hun har skrevet om sin deltagelse på sin blog HER. Sej kvinde, som jeg i øvrigt i dag besøgte til lanceringen af hendes og Annemette Voss’ nye kagebog “Piece of cake“.

Beauty Bosserne bliver vist til foråret på Kanal 4 – glæd jer, det gør jeg:)

ENGLISH

It’s all about being a BOSS, a BEAUTY BOSS! I have been looking forward to finally publishing this to you. I am currently filming for a new TV show at Channel 4: The Beauty Bosses. The program is about 6 different people – including me – all of us are entrepreneurs  and in one way or another related to the beauty industry. The program follows us all in our daily lives, what our everyday life really contains – and then at the red carpet, for events etc. In short, you are included in our lives. We all know  each other – more or less – and often meet each other at events. But, of course, we come closer to each other in this programme, and I’m sure there will be some exciting talk out of our meetings. Overall, I’m sure it will be great fun and inspirational to follow us all six.

Why this program? It’s no secret that I’m being asked about a lot of programs, including a lot of reality. I’m always happy to be asked, but choose carefully. I have learned the lesson about reality … But this program is perfect to me, I was not in a doubt when they called and asked me. It’s a program where you come behind the facade, where you see how life is as entrepreneur. The experiences, challenges and hard work that follow the title  – but of course also the glamor and luxury that my entire jewelry universe stands for. You are allowed to come close to me and maybe even laugh at once or two of all my crazy (I think) good jokes …. The filming is during the next two months, perfectly timed with our most busy period; ) So yes, I’m not boring at the moment ….

The other 5 participants are super cool – I will only reveal one, as the other four have not yet announced that they are included. I think they would like to “break” it themselves. Mascha Vang is one of the five others, and she has written about her participation in her blog HERE. Cool woman, whom I also visited today for the launch of her and Annemette Voss’ new cakebook “Piece of cake”.

The Beauty Bosses are shown this spring on Channel 4.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top