Opdatering på Berlingskes chikane

Journalist Jonathan Lundgren Larsen har set mit opslag, og prøver at hælde gammel vin på nye flasker. Alle historier er skrevet før.

 

Herunder viderebringer jeg hans spørgsmål – samt mine svar nederst.

 

Hej Jonathan,

 

Dit ærinde er meget åbenlyst – du har defamering og personlig chiikane for øje. ALT i din historie er skrevet før.

 

Lad mig allerede sige, at vi tager sagen omgående i Pressenævnet såfremt du ikke citerer mig korrekt og fuldstændigt som nedenfor ønsket. Herunder forventer jeg, at du IKKE viderebringer påstande, som IKKE lader sig dokumentere. Fx din påstand om at vi har mange klager fra kunder. Det har vi IKKE. Det er også en u-dokumenteret påstand, at mine designs IKKE er mine designs.

 

Lad mig slå fast med syv-tommer-søm – igen – det ER mine designs som DWS Jewellery desværre fortsat sælger kopier af. Herunder til CHANTI. De køber således kopier af mine smykker via DWS Jewellery. Sidstnævnte er en tidligere producent og jeg forventer du citerer mig til fulde fra mit opslag herom – som du har læst. Herunder at vi er blevet snydt af DWS Jewellery og ikke har samarbejdet med dem i flere år. Han skylder os penge for ikke mindst krænkelse af vores immaterielle rettigheder. Jeg forventer en fuld gengivelse af min beskrivelse heraf.

 

Du vildleder læseren og legitimerer med din vinkling, at fx CHANTI fortsat sælger kopier af mine designs. Jeg har ingen viden om CHANTI´s kvaliteter – men kan stå inde for vores kvaliteter.

 

Hvad angår de klager, som du nævner, vil jeg meget gerne se dokumentation herfor. Du henviser til nogle få opslag på Trustpilot og GOOGLE – som tydeligvis er udtryk for chikane og IKKE reelle kunder. Omvendt interesserer dig ikke alle de mange flotte anmeldelser. Send mig dokumentationen for at de ”klager” du henviser til – reelt er eller har været kunder hos os. Jeg forventer såvel billede af det købte smykke som kvittering. Vi kender ingen El Chapo ej heller OA. Men send mig dokumentationen for deres køb.

 

Vi har haft to klager i Forbrugerklagenævnet på vores 18 års eksistens – begge har været omtalt i pressen flere gange. Det bør også nævnes at sagen med Cengiz endte med at TV3 fik en næse fra det engelske pressenævn OFCOM og måtte fjerne de implicerede programmer. De var tæt på at få inddraget deres sendetilladelse.

 

Hvad angår vores økonomi kan jeg kun gentage, at vi ser fortsat fremgang på trods af et meget uroligt marked, herunder stigende guld- og sølvpriser.  På trods heraf kom vi ud af 2021 med halveret underskud og vi ser fortsat fremgang i 2022, som vi forventer at komme ud af med overskud. Vi har en statsautoriseret revisor, så jeg aner ikke hvorfra man skulle have kopieret noget-som-helst. Denne påstand opfatter jeg som endnu en grov fornærmelse.

 

Hvad angår Låsesmeden i Hellerup er den historie også bragt gentagende gange før. Vores medarbejdere følte sig utrygge i lejemålet og vi fraflyttede omgående. Vi har intet økonomisk udestående.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top