Frugt fra træer... Fra fresh.land

Mai, hvad spiser du?

 

Samarbejde Berthelsen Naturprodukter

Mai, hvad spiser du af vitaminer? Det spørgsmål får jeg stort set dagligt, så herunder kan i se, HVAD jeg spiser – og ikke mindst HVORFOR. For der er selvfølgelig en grund til, at jeg spiser de vitaminer jeg gør. De fleste siger, jamen kan jeg ikke dække mit behov for vitaminer via kosten? Tjaaa så skal du VIRKELIG være god til at spise alsidigt – og hånden på hjertet, det er de færreste af os. Jeg er i hvert fald ikke – jeg spiser meget det samme, og det tror jeg, at vi er mange der gør. Derfor er det rette udvalg af kosttilskud afgørende for en sund krop og organisme – så vi fungerer optimalt både fysisk og psykisk.

Hvad spiser jeg så? Før vi snakker om hvilke vitaminer jeg spiser, så er det vigtigt for mig at understrege, at det også er super vigtigt, HVORFRA du har dine vitaminer. For selvom det ikke er medicin, så er det jo noget du propper ind i kroppen. Spørg derfor dig selv, hvem er firmaet bag? Hvem laver de vitaminer du spiser dagligt? Præcis som du helt sikkert går op i, hvilke brands du køber dine madvarer fra. Alle mine kosttilskud kommer fra Berthelsen Naturprodukter – der også har BEAUTY BEAR – og de baserer ALLE deres kosttilskud på forskning og dokumenteret viden. Det er et familieforetagende, med mere end 40 år på bagen – så de ved hvad de laver og lægger en stor ære i alt de laver. Så dem har jeg fuld tillid til, leverer de bedste produkter. OG efter at have taget deres kosttilskud i mere end tre år, så kan jeg skrive under på, at de virker. De fleste af deres vitaminer er desuden veganske – ALLE dem du ser herunder er veganske.

Hvad spiser jeg så – og hvorfor? Hver dag – inden aftensmad – tager jeg 9 forskellige kosttilskud med i alt 15 små tabletter:

 • “D3“ – kaldes også for “sol-vitaminet” fordi solen er den vigtigste naturlige kilde til D-vitamin, der er vigtig for sunde knogler, muskler, tænder, immunsystem OG hjælper på psoriasis. Vi bor jo i et land med knap så meget sol, derfor er det vigtigt med D-vitamin som kosttilskud.

 

 • “Silky Beauty“ – består af en blanding af 6 forskellige urter, bla ekstrakt fra grøn the og vindruekerner, der plejer min hud indefra og er et perfekt supplement til mine cremer og udvendig skønhedspleje.

 

 • “Multi Sport“ – er egentlig lavet til sportsfolk og motionister, men den er genial til ALLE. Den består af  13 vitaminer og 11 mineraler der samlet mindsker træthed og udmattelse, samt optimerer muskelopbygningen qua BCAA.

 

 • “Jern + C“ – er med til, at sikre en normal ilt-transport i kroppen og dermed mindske træthed og udmattelse. Denne variant er kombineret med C-vitamin der øger optagelsen af Jern i kroppen.

 

 • “Silica Extra“ er genial for hud, hår og negle. Den er så god at den endda vandt Costumes Skønhedspris 2017.

 

 • Vegetabilsk Omega-3 – er Omega-3 uden fisk! Den er nemlig algebaseret, og indeholder dermed ikke alle de giftstoffer og tungmetaller, som vi får ved at spise fiskeolie, som de fleste ellers tror er eneste mulighed for at få Omega-3. Omega-3 indeholder de essentielle fedtsyrer DHA og EPA som kroppen skal have tilført, da vi ikke selv producerer dem – og som bidrager til vedligeholdelse af hjerte og kredsløb, hjerne og syn.

 

 • Magnesium – er tæt på at være det mineral vi ikke kan leve uden, det stimulerer sukkertrangen, søvnproblemer, lavt stofskifte og hovedpine.

 

 • B12 – hvis du ligesom mig er begyndt at spise plantebaseret (vegansk) kost ELLER vegetarisk – så er dette kosttilskud super vigtigt! B12 får vi nemlig primært fra animalske fødevarer. B12-mangel kan forårsage blodmangel, påvirke nervesystemet og nedsætte muligheden for at blive gravid.

 

 • Kobber – bidrager til normal pigmentering af hud og hår, normal dannelse af bindevæv, normal funktion af nervesystem, immunsystem, energiomsætning og transport af jern i kroppen.

På de dage hvor jeg er lidt træt af for mange tabletter, så skifter jeg et par af dem ud med de lækre vitamin gummies. Så i stedet for Silky Beauty og Silica Extra tager jeg SKIN, HAIR og NAIL fra BEAUTY BEAR – og i stedet for B12, D3 og Multi Sport tager jeg en EASY CHEW Multivitamin. Dvs den håndfuld vitaminer du ser på det sidste billede.

Så der er altså mine daglige vitaminer – en samling der er med til at sikre jeg er sund som en okse;)

Kosttilskud fra Berthelsen Naturprodukter kan købes ONLINE eller på apoteket.

ENGLISH

Mai, what do you eat of vitamins? I get that question pretty much daily, so hereunder you can see WHAT I eat – and not least WHY. Of course, there is a reason why I eat the vitamins I do. Most people say, can’t I get my need for vitamins through the diet? Well then you REALLY need to be good at eating versatile – and really, few of us are. At least I’m not – I eat much the same, and I think we are many who do. Therefore, the right selection of supplements is essential for a healthy body and organism – so we function optimally both physically and mentally.

What do I eat then? Before we talk about which vitamins I eat, it is important for me to emphasize that it is also super important from WHO you have your vitamins. Because even though it’s not medicine, it’s something that you get into your body. Therefore, ask yourself, who is the company behind? Who makes the vitamins you eat daily? Exactly as you for sure think about which brands you buy your food from. All my supplements come from Berthelsen Natural Products – who also has BEAUTY BEAR – and ALL their supplements are based on research and proven knowledge. It’s a family business, more than 40 years old – so they know what they’re doing and take great pride in everything they do. I trust them to deliver the best products. AND after taking their supplements for more than three years, I can sign that they work.

So, what do I eat – and why? Each day – before dinner – I take 9 different supplements with a total of 15 small tablets:

 • “D3” – also called the “sun vitamin” because the sun is the most important natural source of vitamin D, which is important for healthy bones, muscles, teeth, immune system AND helps with cure psoriasis. We live in a country with less sun, which is why vitamin D is important as a dietary supplement.

 

 • “Silky Beauty” – consists of a mixture of 6 different herbs, extract from green tea and grape kernels that nourish my skin from the inside and is a perfect complement for my creams and skincare.

 

 • “Multi Sport” – is really made for athletes, but it is brilliant for EVERYONE. It consists of 13 vitamins and 11 minerals which together reduce fatigue, as well as optimizing muscle building with the help of BCAA.

 

 • “Iron + C” – helps to ensure normal oxygen transport in the body and thus reduce fatigue. This variant is combined with Vitamin C which increases the absorption of Iron in the body.

 

 • “Silica Extra” is brilliant for skin, hair and nails. It is so good that it even won the magazine Costumes Beauty Award 2017.

 

 • Almega-3 – is Omega-3 without fish! It is algae based and therefore does not contain all the toxins and heavy metals that we get from eating fish oil, which most people think is the only way to get Omega-3. Omega-3 contains the essential fatty acids DHA and EPA that the body needs to have – which we do not produce ourselves – and which contributes to maintenance of the heart and circulation, brain and vision.

 

 • Magnesium – is close to being the mineral we cannot live without, it stimulates sugar cravings, sleep problems, low metabolism and headaches.

 

 • B12 – if you, like me, have started eating plant-based (vegan) diet OR vegetarian – then this supplement is super important! B12 is mainly obtained from animal foods. B12 deficiency can cause anemia, affect the nervous system and reduce the possibility of becoming pregnant.

 

 • Copper – contributes to normal pigmentation of skin and hair, normal connective tissue formation, normal nervous system function, immune system, energy conversion and iron transport in the body.

On the days when I am a little tired of too many tablets, I replace a few of them with the delicious vitamin gummies. So instead of Silky Beauty and Silica Extra I take SKIN, HAIR and NAIL from BEAUTY BEAR – and instead of B12, D3 and Multi Sport I take an EASY CHEW Multivitamin. Thats the handful of vitamins you see in the last picture.

So there yip got my daily vitamins – a collection that helps ensure I’m healthy as an ox;)

Supplements from Berthelsen Natural Products can be purchased ONLINE or at the pharmacy.

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Frugt fra træer... Fra fresh.land