Veganuary? Husk B12...

Frugt fra træer… Fra fresh.land

Samarbejde / Fresh.land

Fresh.land – straight from the farm. Den sætning siger alt – og understreger præcis hvorfor, at jeg er blevet så vild med Fresh.land. Fordi deres frugt og grønt kommer direkte fra farmen og dermed er så friskt som muligt – OG selvfølgelig økologisk.

Måske du ved det, måske du ikke ved det – men rigtig meget af det frugt og grønt vi kan købe i supermarkederne er plukket mens det stadig er umodent, er modnet i lastbilen på vej til Danmark og desuden fyldt med konserveringsmidler, “pumpet” og “poleret” for at se størst og mest skinnende ud. Men NEWS FLASH et æble har en lille rynke eller to, en clementin er ikke fuldstændig rund – en avocado krummer osv. Jeg kunne blive ved. At frugten modnes i lastbilen eller i nogle tilfælde først i butikken – det har jeg altid synes er SÅ ulækkert. For det er da på ingen måde naturligt og jeg tænker også, at det umuligt kan være godt for frugtens saft, kraft og vitaminer.

Alt frugt og grønt fra Fresh.land er derimod så friskt som muligt. Konceptet er nemlig, at man køber produkterne mens de stadig hænger på træerne – og så leveres de direkte til én. I den normale fødevarekæde er der 3-5 mellemmænd – ALLE disse er sprunget over hos Fresh.land. Hvilket selvsagt giver et både friskere og mere smagfuldt produkt – og gør det overflødigt at overfladebehandle med kemi, som i den konventionelle fødevarekæde. Frugt og grønt kommer fra enten Portugal og Spanien, fra særligt udvalgte farme der lever op til Fresh.land’s krav – der udover frugtens smag, friskhed og økologi også sætter fokus på farmerens handelsvilkår og at de får en ordentlig fortjeneste. Derudover sætter Fresh.land også fokus på madspild og har meget lidt frasorteret frugt. For helt ærligt, fordi en clementin har en lille rynke, skal den så gå til spilde? NEJ! Udover frugt og grønt har Fresh.land også lækre økologiske nødder, blomsterhonning, olivenolie, samt mel og musli – sidstnævnte fra dansk biodynamisk landbrug.

Hvordan foregår det så? Man bestiller hver onsdag senest kl 24.00 og har den efterfølgende onsdag sin levering.

Jeg fik min første levering sidste onsdag – og YUMMY siger jeg bare. Så lækre frugter – og mine avocadoer er efter en uge i stuetemperatur noget nær de bedste, jeg længe har fået. Udover jeg havde bestilt deres avocadoer, clementiner, citroner og grapes – så havde jeg også bestilt lækre økologiske mandler og valnødder, samt musli, blomsterhonning og olivenolie. Jeg har smagt det hele – og simpelthen så lækkert. Noget der altid understreger for mig om det er en god musli, det er hvor mange nødder og rosiner der er i. Og billedet taler for sig selv – dejligt mange af dem;)

Du kan bestille din levering af frisk frugt og grønt HER – men faktisk kan du også købe Fresh.land i udvalgte Meny butikker, bla Rotunden i Hellerup. Dejligt at supermarkederne også følger med og sælger frisk frugt!

OBS over de næste uger vil jeg poste et par billeder med hvordan jeg bruger Fresh.lands produkter – I kan godt glæde Jer, og jeg siger Jer – i bliver sultne;)

ENGLISH

Fresh.land – straight from the farm. That phrase says it all – and emphasizes exactly why I’m so crazy about Fresh.land. Because their fruits and vegetables come directly from the farm and thus are as fresh as possible – AND of course organic.

Maybe you know it, maybe you might not know it – but a lot of the fruit and vegetables we can buy in the supermarkets are picked while still unriped, ripes in the truck on the way to Denmark and additionally packed with preservatives, “pumped” and “polished” to look the biggest and most shiny. But NEWS FLASH an apple has a slight wrinkle or two, a clementine is not completely round – an avocado crumbs, etc. I could go on. That the fruit ripes in the truck or in some cases first in the store – I think is SO disgusting. Because it is by no means natural and I also think that it can not possibly be good for the juice, power and vitamins of the fruit.

All the fruits and vegetables from Fresh.land, on the other hand, are as fresh as possible. The concept is that you buy the products while still hanging on the trees – and then they are delivered directly for you. In the normal food chain there are 3-5 middlemen – ALL these are skipped at Fresh.land. Which, of course, gives a fresher and more flavorful product – and makes it unnecessary to coat with chemistry, as in the conventional food chain. Fruits and vegetables come from either Portugal and Spain, from specially selected farms that meet the requirements of Fresh.land – which, in addition to the taste, freshness and ecology of the fruit, also focuses on the farmer’s trading conditions and that they earn a proper profit. In addition, Fresh.land also focuses on food waste and has very little cut off fruit. To be honest, because a clementine has a small wrinkle, does it have to go to waste? NO! In addition to fruits and vegetables, Fresh.land also has delicious organic nuts, flower honey, olive oil, as well as flour and musli – the latter from Danish biodynamic agriculture.

So how’s it working? You order every Wednesday no later than 24.00 and have the following Wednesday your delivery.

I got my first delivery last Wednesday – and YUMMY I just say. So delicious fruits – and after a week at room temperature, my avocados are something close to the best I’ve had in a long time. In addition to ordering their avocados, clementines, lemons and grapes – I also ordered delicious organic almonds and walnuts, as well as musli, flower honey and olive oil. I’ve tasted it all – and simply so delicious. Something that always stresses to me if it is a good musli, is how many nuts and raisins are in it. And the picture speaks for itself – nice many of them;)

You can order your supply of fresh fruit and vegetables HERE – but in fact you can also buy Fresh.land in selected Menu stores, including the Rotunda in Hellerup. Nice that the supermarkets also come along and sell fresh fruit!

Over the next few weeks I will post a few pictures with how I use Fresh.land’s products – You can please and I tell you – you will be hungry;)

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Veganuary? Husk B12...