Nej til racisme - ja til ligestilling

Magnesium – get it!

Okay, det er meget store ord at tage i sin mund. Men jeg gør det alligevel;) Magnesium er tæt på at være det mineral vi ikke kan leve uden – som de også så fint skriver på Costume. Hvorfor? Fordi det stimulerer sukkertrangen, søvnproblemer, lavt stofskifte og hovedpine. Kort sagt et livsvigtigt mineral og det er da også det fjerde mest almindelige stof i kroppen. Halvdelen findes i knoglerne og den anden halvdel er fordelt på muskler og andet blødt væv. Som kort opridset spiller magnesium en vigtig rolle i kroppens stofskifteprocesser, og er en nødvendighed for at kroppens stofskifte fungerer som det skal. Derudover er det også vigtigt ift at vores muskler fungerer på normal vis og dermed også hjertet – der jo er en stor muskel. Magnesium mindsker træthed, da det afhjælper søvnproblemer og får os til at sove bedre – og mangel på magnesium afhjælper migræne, dvs får du nok, så undgår du hovedpine.

Hvordan ved du om du mangler magnesium? Det anslås, at 60% – 75% af danskerne mangler magnesium – det er i sær p-piller og kaffe der dræner kroppen for magnesium, og derudover mindskes optageligheden af magnesium, ved indtag af meget protein fra kød og mælkeprodukter. Så sandsynligheden for, at du er én af dem der mangler magnesium, den er ret stor;)

Hvordan får du nok magnesium?

Magnesium er ikke et mineral kroppen selv producerer, det er alene via kost – og kosttilskud – at du sikrer dig magnesium. Ift kosten findes et højt indhold af magnesium i bla. græskarkerner, spinat, mørk chokolade, mandler, cashewnødder, solsikkekerner, avocado og laks. De færreste får dog dækket deres behov for magnesium via kosten og derfor er det rigtig godt at tage magnesium som kosttilskud – jeg tager selv fra Berthelsen Naturprodukter. En ekstra lille pointe er desuden, at vi optager D-vitamin bedst når vores magnesium niveau i kroppen er tilstrækkeligt. Og specielt i disse mørke tider, er det jo yderst vigtigt at den d-vitamin vi får (fra sol og kosttilskud) optages bedst muligt i kroppen.

Læs mere om magnesium HER.

ENGLISH

Okay, it’s very big words to take in my mouth. But I do it anyway;) Magnesium is close to being the mineral we can’t live without. Why? Because it stimulates sugar cravings, sleep problems, low metabolism and headaches. In short, a vital mineral and it’s also the fourth most common substance in the body. It plays an important role in the body’s metabolic processes and is a necessity for the body’s metabolism to function properly. In addition, it is also important that our muscles function in the normal way and thus also the heart – which is a big muscle. Magnesium reduces fatigue as it relieves sleep problems and makes us sleep better – and lack of magnesium relieves migraines, ie you get enough, so you avoid headaches.

How do you know if you lack magnesium? It is estimated that 60% – 75% of Danes lack magnesium – it is in particular birth control pills and coffee that drains the body for magnesium, and in addition, the absorption of magnesium is reduced by consuming a lot of protein from meat and milk products. So the probability that you are one of those lacking magnesium is quite high;)

How do you get enough magnesium?

Magnesium is not a mineral the body itself produces, it is solely through diet – and supplements – that you secure magnesium. In the diet there is a high content of magnesium in pumpkin seeds, spinach, dark chocolate, almonds, cashews, sunflower kernels, avocado and salmon. However, most people do not meet their need for magnesium through the diet and therefore it is really good to take magnesium as a dietary supplement – I take Berthelsen Natural Products myself. An additional small point is that we absorb vitamin D best when our magnesium level in the body is sufficient. And especially during these dark times, it is of the utmost importance that the vitamin D we get (from the sun and supplements) is absorbed in the body as best as possible.

Read more about magnesium HERE.

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Nej til racisme - ja til ligestilling