Hetz fra Radio 24/7 + Adnan Al-Adhami

Er du udfordret? Tag Mag-Citrat…

Kender du det med at føle, at du mangler noget – men ikke helt ved hvad? Altså ift din kost og dine vitaminer – at kroppen mangler noget? Sådan har jeg det nogle gange – og det på trods af, at jeg ellers er rigtig god til at sørge for at få mine vitaminer og – som du nok ved – dagligt tager flere forskellige vitamintilskud fra Berthelsen Naturprodukter. Men ligesom med så meget andet, så har kroppen periodisk brug for andre vitaminer – det kan være ift at man er udfordret mentalt, spiser forkert el lign. Sådan har jeg det for tiden, jeg er – helt ærligt – ikke helt så god med min kost, og desuden udfordret mentalt. Det påvirker selvfølgelig min energi. Derfor er jeg begyndt at tage “Mag-Citrat” fra Berthelsen Naturprodukter, der netop er god for min elektrolytbalance, energistofskifte, musklerne og ikke mindst energi-niveauet.  Vitamintilskuddet Mag-Citrat indeholder nemlig både magnesium, der bruges i vores kroppe til at regulere funktionen af over 300 forskellige enzymer, og vores muskler benytter også magnesium til overførsel af nervesignaler, som bl.a. hjælper musklerne med at slappe af. Sidst men ikke mindst er magnesium en rigtig god elektrolyt, og vigtig for kroppens balance. Udover magnesium indeholder “Mag-Citrat” også Vitamin B6 der bla. bidrager til at mindske træthed og udmattelse. Så ja, det er et rigtig godt vitamintilskud – dog ikke bare for dig (og mig) der er i en lidt udfordrende periode. Det kan være rigtig godt for alle med “Ma-Citrat”, ikke mindst også for sportsudøvere der sveder meget, da vi gennem sveden udskiller magnesium og derfor har brug for at oprette magnesiumtilskuddet med netop et vitamintilskud.

Jeg har sagt det før, og siger det igen. Det er vigtigt at du forholder dig kritisk til de vitamintilskud du tager, hvad har DU brug for – og fra hvilket firma køber DU dine tilskud. Jeg tager alene vitamintilskud fra Berthelsen Naturprodukter, da jeg ved Deres vitaminer udelukkende er baseret på forskning. Derudover er Berthelsen Naturprodukter også rigtig gode til at orientere om hvilke vitaminer der er gode for hvem, på deres webshops – hvilket er vigtigt for mig (og Jer), så vi tager de rette vitaminer.

Læs mere om Mag-Citrat HER.

ENGLISH

Do you know that feeling, that you are missing something – but not quite know what? I’m thinking of your diet and your vitamins – that your body is missing something? I have this feeling sometimes – and this despite the fact that I’m very good at getting my vitamins and – as you probably know – daily take several different vitamin supplements from Berthelsen Naturprodukter. But as with so much else, the body periodically needs other vitamins – it may be that you are mentally challenged, eat wrong etc. For me at the moment I’m – quite frankly – not as good with my diet, and also challenged mentally. Of course, it affects my energy. Therefore, I have started to take “Mag-Citrat” from Berthelsen Natural Products, which are  good for my electrolyte balance, energy metabolism, muscles and not least the energy level. This supplement contains magnesium used in our bodies to regulate the function of over 300 different enzymes, and our muscles also use magnesium for the transmission of nerve signals, which, among other things, helps the muscles to relax. Last but not least, magnesium is a really good electrolyte and important for the body’s balance. In addition to magnesium, “Mag-Citrat” also contains Vitamin B6 which among other things, helps to reduce fatigue. So yes, it’s a really good vitamin supplement – but not just for you (and me) who are in a somewhat challenging period. It can be really good for anyone with “Mag-Citrat”, especially for athletes who sweat a lot, because through the sweat we secrete magnesium and therefore need to create the magnesium supplement with a vitamin supplement.

I’ve said it before and say it again. It is important that you are critical of the vitamin supplements you take, what do YOU ??need – and from which company do you buy your supplements. I only take vitamin supplements from Berthelsen Natural Products, as I know their vitamins are based on research. In addition, Berthelsen Natural Products are also very good at informing about which vitamins are good for whom, on their webshops – which is important to me (and you) so that we take the right vitamins.

Read more about Mag-Citrat HERE.

2 kommentarer

 • Tina

  Du har så ret med hensyn til tilskud 🙂
  Jeg er selv begyndt at tage mag citrat, da jeg også manglede lidt i kroppen.
  Vil ønske dig en dejlig solrig og lun februar weekend 🙂

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • Mai Manniche

   Dejligt at høre ❤️ og i lige måde, rigtig god dag

   Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Hetz fra Radio 24/7 + Adnan Al-Adhami