Backstage

HAIR CARE – from the inside

Bag enhver kvinde står en stærk mand. Jeg retter dette ordsprog til: “bag enhver kvinde er en stærk hårpragt….”. Den lader jeg lige stå lidt. Det jeg vil sige med det er, at vores hår er SÅ vigtigt. Det er ikke uden grund at mange undskylder en dårlig dag med, at han/hun havde en dårlig hårdag;) Helt så langt går jeg ikke, men jeg går så langt som til at sige, at mit hår betyder RIGTIG meget for, at jeg føler mig klar og parat til at angribe dagen. Jeg sørger for lækkert hår ved at gå til frisøren hver 4-5 uge – hvor min frisør Mia (Nordic Hair Concept)  sikrer, at håret er snorlige og farven perfekt. Indimellem mine frisørbesøg, så plejer jeg håret udefra med diverse produkter fra Kevin Murphy. MEN her kommer min pointe, for jeg kan pleje håret nok så meget udefra – det vil ikke hjælpe mig optimalt, hvis jeg ikke også er sund indvendig. Derfor er SILICA EXTRA fra Berthelsen Naturprodukter meget vigtig for mig. Det er et GENIALT kosttilskud fra Berthelsen Naturprodukter, der sørger for, at kroppen får de rette vitaminer ift at styrke hud og hårvækst indefra. Dvs den er god for hår, hud og negle. Om jeg ved det virker? JA. Siden jeg startede med dem for ca et år siden, så har jeg i den grad fået et tykkere og sundere hår. Det fik jeg foerleden bekræfter fra én af mine hår- og makeupartister  – jeg bruger til at style mig inden events/tv etc – som ikke havde set mig længe. Hun sagde helt af sig selv, at mit hår var blevet så tykt. BUM – og tak til Berthelsen Naturprodukter og SILICA EXTRA‘s virkning.

Læs mere om SILICA EXTRA.

OBS: Jeg ved at mange af Jer tænker: “kan jeg ikke få nok vitaminer via en alsidig kost?”. Der må jeg – desværre – sige nej. Faktum er, at vi simpelthen ikke får alle de rigtige vitaminer fra kosten, da de fleste af os spiser meget ensidigt – og derfor er de rigtige kosttilskud vigtige. Pas dog på med “bare” at gå ned på hylden i helsebutikken og tage det første og billigste produkt. Tænk dig om, sæt dig ind i hvilket firma der står bag produktet og køb KUN noget der er kvalitet. Her må jeg understrege – køber du et kosttilskud fra Berthelsen Naturprodukter, så køber du kvalitet og noget der virker. De har 40 år på bagen og alle deres kosttilskud er baseret på forskning – ikke bare trends og tendenser….

Pas på dig selv og din krop – den er vigtig;)

ENGLISH

Behind every woman stands a strong man. I’m updating this saying: “behind every woman is a strong hairstyle ….”. Let this stand a little. What I want to say is that our hair is SO important. It’s not without reason that many apologize for a bad day with the saying that they had a bad hair day;) I will not take it this far, but it’s for sure that my hair means A LOT for me, to feel ready to attack the day. Therefore I’m going for my hairdresser Nordic Hair Concept every 4-5 weeks – where my hairdresser Mia ensures that my hair looks perfect. In between my hairdressing visits, I care for my hair from the outside with various products from Kevin Murphy. BUT here comes my point, because no matter how much I care for my hair from the outside  – it will not help me optimally if I’m not healthy from the inside. That’s why SILICA EXTRA from Berthelsen Natural Products is very important to me. It is a GENIAL vitamin supplement, which ensures that the body gets the right vitamins to strengthen skin and hair growth from the inside. meaning it’s good for your hair, nails and skin. If I know it works? YES. Since I started with them about a year ago, I have got a thicker and healthier hair to this extent. I recently got this confirmed by one of my hair and makeup artists – I use to style myself before events / TV etc – which had not seen me for a while. She said by herself, that my hair had become so thick. BUM – and thanks to Berthelsen Natural Products and the effect of SILICA EXTRA.

Read more about SILICA EXTRA.

NOTE: I know that many of you are thinking, “Can’t I get enough vitamins through a versatile diet?”. There I must – unfortunately – say no. The fact is, that we simply do not get all the right vitamins from the diet, as most of us eat very one-sided – and therefore the right dietary supplements are important. Beware, however, of “just” going down the shelf in the health store and taking the first and cheapest product. Imagine, familiarize yourself with which company is behind the product and buy ONLY something that is quality. Here I must emphasize – if you buy a dietary supplement from Berthelsen Natural Products, then you buy quality and something that works. They have 40 years and all their supplements are based on research – not just trends and trends.

Take care of yourself and your body – it’s important;)

Relaterede indlæg

Ingen kommentarer

Skriv kommentar