Backstage

Er du syg?

De sidste dage har der været gang i debatten på sociale medier og i pressen. Temaet er medarbejdere og den syge ”sygekultur” som jeg mener, at vi desværre står midt i – og som jeg udtalte mig om i forbindelse med en artikel i B.T sidste uge. Læs den HER. Ord som medarbejderbashing er kommet i ordbogen. Lad mig slå fast, jeg ikke er tilhænger af bashing i nogle former. Det er fuldstændig misforstået og viser hvor betændt en debat det er.  At vi lever i et samfund hvor – alt for – mange pjækker er desværre fakta. Ja, faktisk pjækker hver femte dansker fra arbejde. Det er TOTALT uacceptabelt. Se HER.

Mit formål med at sætte denne debat i gang er netop, at sætte fokus på, at der skal to til en tango. Et godt arbejdsforhold betyder tillid mellem medarbejder og chef. En tillid der IKKE er baseret på at man melder sig syg med snue en time før man skal stå i en butik alene, at man lyver om sygdom og død hos den nærmeste familie etc. Kort sagt, handler det om, at man lever op til sin ansættelse og passer sit job som forventet og ansvarligt. Selvfølgelig kan der være sygdom – gud bevares, jeg er da også syg en gang i mellem. Men jeg giver ikke en krone for at man pludselig ud af det blå har stress – og for nogles vedkommende tilfældigvis i opsigelsesperioden og derfor ikke kan arbejde..Say what?  Og hvad er stress egentlig?

Fagforeningernes (fagforretningernes) rolle? Der må jeg desværre IGEN erkende at vores erfaringer er, at de ikke har andet sigte end at varetage deres medlemmers enøjede synsvinkel – uanset om det tangerer socialt bedrageri. Eller måske ligefrem ER socialt bedrageri. For at lyve sig syg i en opsigelsesperiode er vel regelret bedrageri? Har du et andet ord? Det har vi oplevet flere gange, og mange har sendt mig lignende historier, og jeg er desværre blevet bekræftet i dette qua andres historier de sidste par dage i pressen. Skræmmende – og tydeligt at fagforretningerne opfordrer eller understøtter medarbejdere i opsigelsesperioden til at sygemelde sig fremfor at forblive raskmeldte og  passe sit arbejde i opsigelsen. Det er ikke ansvarlig opførsel og forbavsende mange bliver ´syge´ den dag, de siger op eller opsiges. I den sidste uges debat har flere fagforretninger været ude med riven – og frem for at de tager en konstruktiv dialog og debat om hvad er sygdom og hvad er pjækkeri. Så skyder de skytset på Ilse Jacobsen og mig – at det må være os der er dårlige ledere. Igen må jeg understrege – der skal to til en tango og fagforretningerne burde have en interesse i at deres medlemmer er raske, frem for syge?

En spændende tanke i hele debatten har været, at medarbejderen selv betaler for sin sygdom. Selvfølgelig utopi – men ikke desto mindre er jeg sikker på vi så stort set intet sygdom ville have….eller det ville blive minimeret til netop sygdom og vi undgår pjæk.

Når det er sagt, så ja – som leder har vi selvsagt et stort ansvar for vores medarbedjere. At de trives og har en god hverdag. Men det kræver en gensidig respekt og et ansvarligt samarbejde. At vi har samme fokus – at vi er en del af et team, siger hvis noget ikke fungerer etc. Vi kan som ledere ikke tænke os til alt – desværre.

Sidst men ikke mindst – og jeg har sagt det før – når man sygemelder sig/pjækker – går det allermest udover de gode, ansvarlige kollegaer. De skal løbe hurtigere, komme på arbejde på en fridag osv. Så sygdom ”smitter” og gør de ansvarlige kollegaer stressede og kede af det. Det er ikke god skik og meget ukollegialt!

Anyways fortsæt gerne debatten og las os få sat fokus på emnet – lad os debattere og snakke om det som rigtig mange tør sige og endnu flere tænker.

Relaterede indlæg

Ingen kommentarer

Skriv kommentar