Backstage

HOW TO BE BLONDE

Er man “bare” blondine”? Nope på ingen måde – blonde lokker kommer i mange nuancer, og DET er fantastisk. Jeg er selv total afhængig af mit smukke lyse hår – og efter jeg for snart tre år siden startede hos Mika Mortensen, der har Salon Smuuk på Østerbro, har jeg haft det smukkeste hår. Bevares, hvis jeg vil, så kan jeg få den samme blonde nuance hver gang – meeeen jeg kan godt lide at skifte tone – nogle gange meget lyst, andre gange – som i dag – mere gyldent. Nogle gange med krøller, andre gange med pandehår. Se herover et par eksempler, det første og sidste foto er fra dagens resultat. Blondine vil jeg dog altid være…. Mika sagde endda til mig, da jeg i dag drillede med, at næste gang skal det være mørkt: “NEJ Mai, det får du mig ALDRIG til”. Det understreger ret godt hvad Mika står for – hun laver de frisurer/farver som klæder den enkelte – præcis som jeg laver smykker der skal fremhæve kvindens træk. Vores hår skal være smukt – ikke sjovt. Og JA, jeg har været mørkhåret for mange mange år siden – det var mere sjovt en smukt. Så Mika har ret “Mai as blonde – do have more fun;)”

OBS: Fik jeg sagt at Salon Smuuk er 100% økologisk? De fleste tror ikke på, at man kan blive så flot lyshåret med økologisk farve – det er jeg et super eksempel på, at man sagtens kan. Og jeg kan endda, med psoriasis i hele hovedbunden, tåle Mikas produkter uden problemer.

Hvor ofte jeg er hos Mika? Hver 4-5 uge, meeeen håret kan sagtens holde sig pænt meget længere tid. Jeg kan bare godt lide HELT nyt hår – det siger dog mere om mig, end håret;)

Udover at farve blond og klippe, så laver Mika også alle andre farver, farver bryn etc. Hun er efter sigende også knivskarp til herreklip og kort tykt hår. Altsammen økologisk og ikke mindst i rigtig godt selskab. Det er ALTID en fornøjelse at sidde i stolen hos Mika – dejligt afbræk i en travl hverdag og så med SÅ flot resultat. Jeg udbryder hver gang når vi er færdige: “EJ, jeg er VILD med det….” Ikke én eneste gang er jeg gået derfra uden at være glad – og det siger ret meget, for gud fader bevares hvor har jeg tidligere været utilfreds hos andre frisører. Meeeen ikke længere – TAK til Mika for smukt smukt hår.

Gør dig selv en tjeneste, book en tid hos Mika næste gang du skal til frisøren. Læs mere HER.

ENGLISH

Are you just “blonde”? Nope by no means – being blonde come in many shades, and that’s amazing. I’m totally dependent on my beautiful blonde hair – and for almost three years I’ve been a regular client with hairdresser Mika Mortensen, who’s having Salon Smuuk in Copenhagen. and with regards to Mika, I have the most beautiful hair. If I want, I can have the same blonde nuance every time – but I like to change the tones – sometimes very bright, other times – as today – more golden. Sometimes with curls, other times with bangs. Above you’ll see a couple of examples, the first and last photo is from today’s results.

Though I like to change the tone, I will for sure always be blonde. Mika even said to me when I as a joke said today, that next time it’s going to be dark: “NO MAI. that’s never gonna happen with me.” It emphasizes quite well what Mika stands for – she’s making hairstyles / colors that dress the individual – just as I make jewelry highlighting the woman’s features. Our hair should be beautiful – not funny. And yes, I have had dark hair many many years ago – it was more fun than beautiful. So Mika is right “Mai as blonde – do have more fun;)”

NB: Did I say that Salon Smuuk is 100% organic? Most people do not believe, that you can become so beautifully blonde with organic color – I’m a great example of that this is possible with no issues. Even with psoriasis throughout the scalp, I can withstand Mica’s products without any problems.

How often I’m at Salon Smuuk? Every 4-5 week, but the hair can easily last a lot longer. I just like to ALWAYS have new hair – but that says more about me than the hair;)

In addition to color blond and cut, Mika also makes all other colors, coloring brows etc. She’s alsoknow for her male haircuts and haircuts in short thick hair. All organic and not least in very good company. It’s ALWAYS a pleasure to sit in the chair at Mika – a nice break in a busy day and then with so good results. Every time when we’re done I saying: “I LOVE it.” Not once, have I not been satisfied – and that says a lot, because OMG I’ve had quite a few hairdressers I’ve not been satisfied with. But no longer – THANK YOU to Mika for beautiful hair:)

Do yourself a favor, next time you’re going for a haircut or color, book Mika. Read more HERE.

Relaterede indlæg

Ingen kommentarer

Skriv kommentar