BY BRACHER

PSORIASIS

I sidste uge kørte tv-programmet “Til Middag Hos” – hvor jeg deltog sammen med Richard Ragnvald, Lars Rasmussen og Søren Dahl. Min præmis for at være med var, at jeg en gang for alle ville åbne op for, at jeg har hudsygdommen psoriasis. En kronisk hudsygdom, som jeg er født med. Cirka 165.000 danskere lever med sygdommen – så jeg er bestemt ikke alene om den. Men ikke desto mindre har det været noget jeg ikke før har ville bringe til offentligheden, da jeg jo ikke føler mig “syg” og normalt vis heller ikke ønsker et fokus på noget negativt. Men nu er jeg nået frem til, at jeg vil stå frem og forhåbentlig også inspirere andre til, at man sagtens kan have det rigtig godt og leve med psoriasis. Det kræver “bare”, atman så vidt muligt passer på sig selv.

I dag i det nye nummer af ugebladet Her & Nu har jeg fortalt min historie til journalist Helle Bill Madsen, og det er der kommet en rigtig fin artikel ud af. I den kan I bla. læse hvornår jeg fandt ud af jeg havde psoriasis, hvad det betød for mit liv som model etc. Få fat på bladet i kiosken;)

Hvad jeg gør for at holde psoriasis nede? Det kommer vi også ind på i artiklen og herunder samler jeg alle mine gode råd:

1.Spis sundt.

Psoriasis er reelt en betændelsestilstand i kroppen, dvs du skal holde dig fra alt der reelt er “gødning” til psoriasis – herunder især sukker og alkohol. Jeg forsøger selv at spise sukkerfrit, men selvfølgelig kan det ikke undgås, at jeg får lyst til kage etc. Det er så bare mig selv jeg straffer – for huden bliver brændende rød med det samme og det klør som bare pokker. Så jeg ved, at spiser jeg noget med sukker – så kommer straffen. Alkohol har jeg nu ikke rørt i seks år. Derudover har jeg også for nylig opdaget, at tomater og andre “natskygge”-grøntsager ikke er godt for mig. Og muligvis heller ikke fed ost og yougurt. Så det forsøger jeg også at holde mig fra.

2.Få sol – og spis d-vitaminer.

Solens d-vitaminer hjælper på psoriasis og om sommeren forsøger jeg derfor, at få så meget sol som muligt. Vi lever dog desværre i et land med ikke sååååå meget sol – så derfor sørger jeg for at få mine d-vitamer med en daglig D3-vitamin pille fra DFI/ Berthelsen Naturprodukter. Faktisk burde alle – ikke kun os med psoriasis – spise en daglig D3-vitaminpille, da d-vitaminer er helt afgørende for sunde knogler, tænder og muskler.

3. Motion.

Ja, det hjælper – både for at holde kroppen sund og bekæmpe psoriasisen. Men også fordi at psoriasis har det med at komme ekstra meget hvis jeg er stresset – og motionen er med til at afstresse mig.

4.Søvn søvn og atter søvn.

Det kan virkelig ikke siges nok. Søvnen er essentiel ift alt – også ift pssoriasis, restitution og bekæmpelse af det. Som sagt er psoriasis noget der kommer indefra, og for at kroppen kan kæmpe godt imod, så er det vigtigt med ro og hvile. Så jeg forsøger at få minimum 7 timers søvn hver nat.

Ovenstående fire råd forsøger jeg at leve efter, og jeg håber du kan lade dig inspirere i dit eget liv – hvis du også har psoriasis. Dertil skal også siges, at ja – jeg har også fået lysbehandling på hospitalet. Jeg har været ved Det Døde Hav og badet i saltvand . Begge dele hjælper lige nogle dage – men så er psoriasisen tilbage igen. Psoriasis er en kronisk sygdom og derfor er der – desværre – ingen nemme løsninger. Det er noget du må bekæmpe HVER dag – det gør jeg og sådan er det bare.

og HEY – ingen kan være helt perfekte vel;)

ENGLISH

Last week, I participated in the TV program “Til Middag Hos” with Richard Ragnvald, Lars Rasmussen and Søren Dahl. My premise to join this, was that once and for all, I would open up about the fact that I have skin disease psoriasis. A chronic skin disease that I was born with. About 165,000 Danes live with the disease – so I’m definitely not alone. But nevertheless, it has been something that I would not have brought to the public before, since I do not feel “ill” and usually do not want a focus on anything negative. But now I have come to the conclusion, that I will come forward and hope to inspire others in how to live with psoriasis. You can live as happily as everyone else, it “just” requires that you think about your lifestyle.

Today in the new issue of the Danish magazine “Her & Nu”, I have told my story to journalist Helle Bill Madsen, and she’s made a very good article, in which you can read more about, when I found out that I have psoriasis, what it has meant for my life – also when I worked as a model etc. So go get in the magazine in the kiosk:)

What I do to keep psoriasis down? This is also reflected in the article, and hereunder I sum it up – and give you all my advices:

1.Healthy living

Psoriasis is actually an inflammatory condition in the body, meaning, you must stay away from anything that is actually “fertilizer” for psoriasis – especially sugar and alcohol. I try to eat sugar-free myself, but of course, I can not help myself sometimes in need for a cake etc. But it’s myself I punish – the skin is burning red immediately and it just itches like a heck. So I know, that if I eat something with sugar – the punishment comes for sure. I have not been drinking alcohol for six years now. In addition, I have also recently discovered that tomatoes and other “night shadow” vegetables are not good for me. And maybe not fat cheese and yougurt. So I try to abstain from these also.

2. Get some sun and d-vitamins

The sun’s d vitamins help in curing psoriasis and in the summer I therefore try to get as much sun as possible. Unfortunately, we live in a country with not sooooo much sun – so therefore I’m sure to get my d-vitamins with a daily vitamin D3 vitamin from DFI / Berthelsen Naturprodukter. And actually everyone – not only us having psoriasis – should take this daily supplement, since it’s essential for keeping your bones and muscles healthy.

3. Exercise

Yes, it helps – both to keep the body healthy and fight the psoriasis. But also because psoriasis is getting worse if I’m stressed – and the exercise helps to relieve me.

4. Sleep

It really can’t be said enough. The sleep is essential in everything – including in the sense of psoriasis, restitution and combating it. As said, psoriasis is something that comes from within and for the body to fight well, it is important to rest. So I try to get a minimum of 7 hours of sleep each night.

All in all, I try to live for the above four tips, and I hope you can be inspired in you in your own life – if you also have psoriasis. In addition, it must also be said, that yes – I have received light treatment at the hospital. I’ve been to the Dead Sea and bathed in saltwater. Both parts helped just a few days – and then the psoriasis returned. Psoriasis is a chronic disease and therefore there are – unfortunately – no easy solutions. It’s something you have to fight every day – I do and it’s just that.

And HEY – no one can be perfectly perfect, right;)

1 kommentar

  • Det er bare så smukt skrevet sødeste Mai , & jeg kan sagtens følge dig , da jeg har en søn herhjemme med Diabetes 1 & Glutenallergi , hver dag står jeg & laver diæt kost til ham , men godt du er så god til at mærke efter , når der er noget du ikke kan tåle , mange knus & tanker herfra RIBE .

    Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

BY BRACHER