Ikke kategoriseret

TV3 krænker danske virksomheder uden konsekvens

Det er ingen hemmelighed, at vi de sidste uger har oplevet en ganske slem krænkelse/hetz på TV3 i forbindelse med reality-programmet “Familien fra Bryggen”. I programmet svines vi/jeg til med løgnagtige og udokumenterede påstande uden mulighed for genmæle. Vi har først klaget til det ansvarlige produktionsselskab Metronome A/S, samt TV3 / MTG Danmark ved Kim Poder. Men fik alene et flabet svar. Efterfølgende har vi klaget til Pressenævnet, som henviser til, at de ikke har beføjelser til at gribe ind, da TV3 / MTG Danmark sender under engelsk sendeflade! Det er selvfølgelig meget foruroligende, at man med et dansk program og på en dansk kanal kan krænke danske borgere og virksomheder helt uden konsekvens. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere og har d.d. sendt nedenstående brev til Justitsminister Søren Pape Poulsen og ser frem til at modtage deres svar.

—————————————–

København 22.10.2017

Åbent brev til Justitsminister Søren Pape Poulsen.

Grov chikane i bedste sendetid – og Pressenævnet kan intet gøre.

Jeg og vores virksomhed JEWLSCPH har været udsat for meget injurierende og grove angreb frembragt i programmet ”Familien fra Bryggen” især d. 7/9 + d. 21/9 og understøttet af produktionsselskabet Metronome Productions A/S samt TV3 / MTG Danmark.

Vi har haft klaget såvel til TV3 / MTG Danmark ved Kim Poder som til Pressenævnet grundet meget alvorlige og udokumenterede anklager.

Jeg er dybt rystet over, at Pressenævnet intet kan gøre, fordi TV3 / MTG Danmark sender under britisk sendetilladelse.

Det er som såvel virksomhed som enkeltperson meget utrygt og brud på vores retssikkerhed, at en medievirksomhed som TV3 / MTG Danmark og Metronome helt uden at følge god presseskik kan fremture med meget alvorlige anklager. Uden at man får nogen som helst mulighed for genmæle.

Vi er af den meget klare overbevisning, at tilsviningen har været et bevidst forsøg på tilsvining og defamering og at TV3 / MTG Danmark samt Metronome har handlet i ond tro. De åbenlyst agtelsesforringende anklager har været frembragt bevidst og målrettet. Samtidig har man fra TV3´s og Metronome´s side åbenlyst spekuleret i at en sådan urimelig og æreskrænkende tilsvining i et dansk program med danske deltagere, dansk sprog og med agtelsesforringende sigte mod en dansk person og et dansk selskab, ikke kunne få konsekvenser for dem i Pressenævnet.

Fra TV3/Metronomes side har man ligefrem reklameret for programmet ved helt ublu at fremture med meget grove og udokumenterede anklager mod såvel mig som vores virksomhed JEWLSCPH. Det har været brugt i pressestrategien og som bevidst forsøg på at få seere til programmet.

Det er helt urimelige vilkår for danske borgere og danske virksomheder. Det er åbenlyst, at man fra TV3 / MTG Danmark og i dette tilfælde Metronome har spekuleret i, at man ved at tilsidesætte god presseskik intet risikerer og dermed helt uden konsekvenser kan svine såvel danske borgere som danske virksomheder til. Eneste mulighed er at iværksætte civilt søgsmål samt klage på engelsk til ofcom.com i UK.

Den gældende lovgivning er åbenlyst medvirkende til at TV3 / MTG Danmark har frit slag til at udøve ikke alene grov personlig chikane men også at bringe åbenlyst virksomhedsskadelige programmer og fremføre usande påstande. Helt uden at man som hverken privatperson eller virksomhed reelt får nogen som helst mulighed for at forsvare sig eller tilvejebringe den korrekte dokumentation endsige får genmæle. Det opfatter vi som åbenlyst brud på vores retssikkerhed.

Jeg imødeser justitsministerens svar såvel som handling for at sikre at danske borgeres og danske virksomheders rettigheder ikke fremadrettet fortsat åbenlyst knægtes af TV3 / MTG Danmark bistået af danske produktionsselskaber.

Med venlig hilsen

Mai Manniche, JEWLSCPH

Relaterede indlæg

Ingen kommentarer

Skriv kommentar