Ikke kategoriseret

TV3 / MTG Danmark lader hånt om god presseskik

Netop nu kører der en programserie på TV3 udarbejdet af Metronome Productions A/S og med bl.a. Cengiz Mads Salvarli og Stephanie  Christiansen.

Vi har kontaktet TV3 / MTG  Danmark ved CEO Kim Poder og Metronome Productions A/S, fordi man ikke alene fremsætter injurier, som ikke har hold i virkeligheden – men også for at opnå genmæle.

Vi har netop i dag via henvendelse til TV3´s / MTG Danmarks direktør Kim Poder modtaget et hvad vi kun kan opfatte som flabet og meget tarveligt svar fra advokat Rikke Sonne. Nemlig at man frasiger sig ethvert ansvar.

Man har fra såvel TV3´s / MTG Danmarks side og Metronomes side tilsidesat god presseskik ved ikke alene at fremføre meget groft injuriende udtalelser men også ved at undlade at lade os få genmæle. På trods af henvendelse herom.

Vi glæder os over, at der netop er faldet dom i en sag, hvor en mand er blevet idømt en stor bøde for at lægge en fejlagtig og injurierende anmeldelse på Trustpilot.

I vores sag er anklagerne meget grovere, retorikken grov og vi er offer for åbenlys forsøg på at skade vores virksomhed. Hvilket Cengiz Mads Salvarli også i sit forsøg på pengeafpresning i marts truede med at gøre, såfremt vi ikke betalte ham 100.000 for at undlade at gå videre med sagen.

Herudover bruges jeg ufrivilligt til at skaffe seere til programmet og i åbenlys reklameøjemed. Uden at jeg har givet tilladelse hertil. Det er således misbrug af min person i reklameøjemed.

Det er en alvorlig sag for ikke alene TV3 / MTG Danmark, Metronome Productions, men hele mediebranchen. Hvis man vitterlig mener, som Rikke Sonne giver udtryk for i mail modtaget i dag, at hverken TV3 / MTG Danmark eller Metronome har et ansvar, når løgne, grove anklager og injurier fremsættes, ja, så ser det meget sort ud for ikke alene vores rettigheder – men ALLES rettigheder. Så kan ingen føle sig sikker mod tilsvining og grove injurier  – og endnu mere skræmmende er det selvfølgelig, at jeg/vi ikke får mulighed for genmæle.

Vi drøfter selvfølgelig situationen aktuelt med vores advokat og regner med at rejse erstatningskrav for de fremførte meget grove injurier. Samtidig indbringes sagen for Pressenævnet.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke alle vores dejlige, trofaste kunder – for den store opbakning. I kender vores ægte smykker, værdsætter dem og bruger dem med stor glæde. Tak for det.

Jeres opbakning sender samtidig et klart signal om, at pengeafpresning IKKE er i orden, at svineri i medierne IKKE er i orden og at kvindehad kun er at foragte. Så tak!

Relaterede indlæg

Ingen kommentarer

Skriv kommentar