Backstage

POWERFUL FORGIVING

dsc_0624-01

Måske du har læst om det. Da jeg for knap to uger siden havde en rigtig grim oplevelse i parkerings-kælderen under vores lejlighed i Århus.  Kort fortalt havde jeg parkeret min bil kortvarigt foran opgangen, da jeg skulle bære nogle tunge blomsterkasser op. Det er selvfølgelig ikke en almindelig parkeringsplads, men ligesom andre har gjort det før mig, tænkte jeg det gik for en halv times tid. Da jeg kommer ned til bilen igen, er to mænd ved at prøve at få en bil ud, som jeg desværre spærrede for. Jeg beklager og undskylder straks, for ja, det er dumt. Manden hvis bil det er, godtager undskyldningen – men den anden mand, der reelt ikke havde noget med sagen at gøre, fortsætter med at råbe af mig og svine mig til med diverse skældsord jeg ikke engang vil gentage. Jeg beder ham stoppe, og understreger igen at det var dumt og jeg undskylder. Han bliver ved og er nu endnu mere aggressiv. Jeg går hen til ham og han bliver ved. Han går helt tæt på mig og er meget truende. Han kommer helt op til mig, så tæt på mig at han kunne bide mig i næsen. Jeg bliver selvfølgelig bange nu og i afværge puster jeg til ham. Uden at tøve slår han med alt sin kraft på min højre side og mit hoved flyver til siden. Jeg aner ikke hvorfra jeg har overskuddet, men jeg samler mit hurtigt og beder om hans navn, for jeg vil anmelde ham til politiet. Han nægter at give sit navn, og jeg forsøger at tage et billede af ham. Han prøver så at slå min telefon ud af hånden på mig og itu. Jeg ser han har en taske med et navneskilt, det forsøger jeg at få fat på. Da jeg får fat på det smider han tasken, hiver fat i mig og kyler mig rundt. Han forsøger at brække min arm og først da jeg slipper navneskiltet slipper han min arm. Godt forslået kommer jeg til mig selv, alt imens manden tager sin taske og går væk. Jeg får taget et billede af ham på vej væk, utroligt det lykkedes for mig. Alt imens dette sker, står manden hvis bil jeg spærrer for og kigger passivt på. Han rører ikke en finger og da jeg efterfølgende beder om hans navn som vidne, nægter han først. Eftersom jeg har nummerpladen på hans bil og parkeringspladsen er privatejet af ham, går det dog op for ham han ikke kan undgå at give sit navn.

Da jeg kommer ud fra p-huset med min bil, ringer jeg selvfølgelig til min mor, sender hende billedet og hun genkender straks overfaldsmanden. Det er vores nabo! Jeg har anmeldt episoden til politiet og været på skadestuen. Mit håndled er fortsat helt hævet og ligner en elefanthånd. Dog ikke brækket.

Hvad jeg vil med dette indlæg? Jeg vil fortælle om episoden, men også fortælle, at jeg ikke kan hade den mand der overfaldt mig – ej heller den mand der passivt kiggede på. Had er nemlig en gift vi selv drikker, og forventer den anden dør. Det er en gift jeg ikke vil bruge mit liv på, og derfor vil jeg lægge hadet bag mig og lade karma håndtere resten. Det kan være svært at lægge den slags sager bag sig, og guderne skal vide jeg har det svært med det. Men jeg skal og vil ikke bruge mit liv på at hade – og begge mænd havde vel en grund til at reagere som de gjorde. Uagtet det på ingen måde er i orden.

Hvor jeg finder styrken til at lægge hadet bag mig? Med et stærkt kærlighedsværn OG POWERsymbolet om halsen.

ENGLISH

Maybe you’ve read about it. When I approx two weeks ago had a very bad experience in the parking basement under our appartement in Aarhus. In short I had for a short time parked my car close to the entrance, since I needed to lift up some very heave flower boxes. Of course this is not a usual parking spot, but it’s not the first time someone is parking here for a short period, and I therefore thought it would be OK. When I came down two men was trying to have a car out which I was blocking for. I immediately apologize and tell them sorry so many times. The man which car I was blocking for accept the apology, but the other man – which actually had nothing to do with it – continues to yell at me and tell me very bad things, I don’t even want to write here.I ask him to stop and I continue to apologize. The man becomes more and more aggressive and I go up to him to ask him to stop. He goes right up very close to me – as close so he could actually bite my nose. I become scared since he’s very aggressive. I therefore blow to him, and without further notice he hit me as hard as he can on my right side. My head flies to the side, and I don’t even know from where I have the strength, but I clear my mind and tell him I need his need. That I want to report him to the police. He denies to give me his name, and I therefore try to take a picture of him. But he tries to smash my phone. I see that there’s a nametag on his bag, and I tries to get it. I manage to get it and the man grab my arm and throw me around trying to brake my arm. Not before I let go of the nametag he’s letting me go and leaves. I don’t now how I manage but some way I do- and get a picture of him on the run. When all this happens the man who’s car I was blocking for stands totally passive doing nothing! I ask him for his name, but he denies. But when he realize I have is cars license plate and the parking spot is private owned by him, he’s giving me his name.

When I come out of the parking basement, I’m calling my mother right away and she’s immediately recognizing him – it’s our neighbour. I right away went for the police station to report him – and for the hospital to have my head and arm checked. My wrist was luckily not broken, but it’s still swollen as an elephant leg….

Why I’m writing this blog? Since I want to tell about the episode, but also to tell you that I can not hate the man who attacked me. Neither the man who passively watched. Hate is the poison we drink ourself, and expect the other to die. And it’s a poison I don’t wan to use my life on – and therefore I will put it behind me and let karma do the rest. It can be tough to put these kind of episode behind you, and for sure it’s har do for me. But I don’t want to use my life on hating – life is to precious for this. And I assume both men had a reason to react as they did – though it’s not ok.

Where I find the strength for putting the hate behind me? With a strong love protection around me AND the POWERsymbol around my neck.

Relaterede indlæg

Ingen kommentarer

Skriv kommentar